Qui som

Info Entitat

Sala de Lectura Antoni Margarit

c/Ponent, Centre Cívic
08798 -Sant Cugat Sesgarrigues-
salalectura.antonimargarit@gmail.com
Horari: dilluns, dimecres, divendres
                 de 16.30h a 19h
__________________________________________________________
 avui es jord d’alegria i de festa
els cantaires amb goig celebrem
REGLAMENT SALA DE LECTURA
Sant Cugat Sesgarrigues

1. Accés a la sala de Lectura

– La Sala de Lectura Antoni Margarit és un servei públic, obert a tota la ciutadania, dins de l’horari establert, les tardes de dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7, exceptuant festius i períodes de vacances.

-L’accés a la Sala de Lectura és lliure i gratuït.

– Els infants d’educació infantil (3 a 5 anys) han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a la Sala de Lectura.

– El personal de la Sala de Lectura pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.

– No es permet l’entrada d’animals a la Sala de Lectura, amb excepció dels gossos pigall.

2. Requisits per a la convivència i el bon funcionament de la Sala de Lectura

– La Sala de Lectura és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta: s’hi ha de guardar silenci i evitar comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.

– Cal respectar els fons, les instal·lacions i els equipaments de la Sala de Lectura. En cas d’incompliment d’aquestes condicions es perdran els drets d’usuari de la Sala per un període màxim d’un any.

– Cal desconnectar o bé treure el so dels telèfons mòbils abans d’entrar-hi i no es permet fer-ne ús dins del recinte.

– Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni menjar ni beure, a excepció d’aigua. La Sala de Lectura pot autoritzar aquests tipus d’activitats en alguns dels espais senyalitzats per a aquest fi.

– La Sala de Lectura no es farà responsable dels objectes personals dels usuaris. Els objectes personals oblidats en el recinte es guardaran durant un període màxim de dos mesos.

– La conducta inapropiada i les faltes de respecte i de consideració al personal de la Sala de Lectura i a la resta d’usuaris comportarà l’expulsió temporal de la sala de Lectura per un mínim d’un dia i un màxim d’un any.

3. Els serveis

– No és permès canviar el material de lloc ni fer-ne un ús inadequat.

– L’aforament de la Sala és limitat.

– Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, són d’accés restringit i cal demanar-les al personal de la Sala de Lectura.

– Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la Sala de Lectura destini a aquesta finalitat.

– Els usuaris tenen a la seva disposició el personal de la sSala de Lectura per demanar ajuda quan ho considerin necessari.

– No és permès utilitzar tisores, cúter, cola i tots aquells materials i estris susceptibles a causar danys.

– Els usuaris tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal·lacions, serveis, activitats, fons, etc.

4. El carnet de la Sala de Lectura

– Per fer-se el carnet de la Sala de Lectura cal portar el DNI, el passaport o el permís de residència, tot indicant l’adreça correcta, el telèfon i el correu electrònic, en cas de tenir-ne. La Sala de Lectura garanteix la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

– Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la Sala de Lectura i els punts que consten en aquest reglament.

– El carnet és personal i intransferible. Caldrà portar-lo per utilitzar el servei de préstec.

– El usuaris menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares per fer-se el carnet.

– Cal comunicar a la Sala de Lectura qualsevol canvi de domicili o de telèfon.

– En cas de pèrdua del carnet cal comunicar-ho immediatament a la sala de Lectura.

– En cas d’incidències com, pèrdua del carnet, demora en el retorn de documents en préstec i conducta inadequada, el carnet pot ser bloquejat temporalment. En aquest cas, no es podran utilitzar els serveis de la Sala de Lectura per als quals cal presentar aquest document.

5. El servei de préstec

– Cada persona es pot emportar en préstec fins a 6 documents, entre llibres i revistes per un termini de tres setmanes.

– Un cop passat el termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre que cap altre usuari l’hagi reservat.

– Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i retornar-los en el mateix estat en què han estat deixats. En cas contrari caldrà restituir-los.

– Queden exclosos del préstec les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles, …), els fons de reserva, els documents de col·lecció locals únics, números corrents de revistes i diaris i tots aquells documents que la direcció cregui convenient que no surtin de la Sala de Lectura.

– Si un usuari no torna els documents en el termini fixat serà exclòs del servei de préstec durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució, fins a un màxim d’un any.

Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la Sala de Lectura, amb independència de la possessió o no del carnet. Contra la vulneració del reglament no es podrà al·legar desconeixement, la Sala de Lectura vetllarà per facilitar còpies íntegres o extractes del reglament a tothom que ho sol·liciti.

Aquest reglament ha estat aprovat per la Junta de la Sala de Lectura Antoni Margarit, el dia 12 de gener de 2015, moment a partir del qual és vigent.

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

Orígens

La sala de Lectura és fruit de l’interès i el treball d’homes i dones de Sant Cugat Sesgarrigues que ens vam agrupar, l’any 2002, formant l’entitat municipal Patronat Pro-Biblioteca Parroquial, amb la finalitat de vetllar per la continuïtat de la biblioteca iniciada per mossèn Antoni Margarit l’any 1957 als baixos l´edifici de la Rectoria.

Amb la mort d’Antoni Margarit, el 2007, un seguit de circumstàncies ens van portar a canviar de local. El desembre de 2015 gràcies al suport de l’Ajuntament, es va inaugurar la Sala de Lectura al Centre Cívic, iniciant-se una nova etapa de la biblioteca amb projectes i propostes culturals renovades.

Inici

El gener del 2016 es va posar en funcionament la Sala de Lectura Antoni Margarit al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, on s’hi accedeix per una petita rampa.

Està oberta al públic els dilluns, dimecres i divendres de cinc a set de la tarda. S’hi pot llegir, consultar, escriure i fer préstec de llibres i revistes com a totes les biblioteques. Hi ha connexió a internet i ben aviat disposarem d’ordinadors moderns per a qui es vulgui connectar. L’accés a la Sala de Lectura és lliure i gratuït.

Rita Romeu, exalumne de l’escola, és la persona que us atendrà. Disposa de formació bibliotecària i gaudeix fent la seva feina, procurant que tot funcioni bé i que els usuaris shi trobin a gust.

El nostre objectiu és obrir cada dia de la setmana, tema que sestà treballant. Ens comuniquem amb la gent del poble mitjançant el butlletí informatiu municipal Dia a Dia. El bloc salalectura.cat és una bona eina d’informació que mantenim actualitzada. Els llibres estan informatitzats segons el sistema decimal universal i mitjançant el buscador que disposa la pàgina web, es pot saber la disponibilitat.

Quants socis tenim?

En data 30 de març de 2017 tenim 63. Ens reunim en assemblea com a mínim una vegada a l´any i sempre que és necessari. La Junta Gestora, composta per sis persones, organitza i vetlla pel bon funcionament. Els socis són molt importats perquè donen suport moral i també econòmic amb l’aportació anual de 10 euros, una quantitat que no significa un esforç econòmic rellevant per l’impuls cultural que representa. Volem que la Sala de Lectura sigui un espai de referència cultural del nostre municipi. Tothom pot accedir a la Sala de Lectura, tant si és soci com si no.

Composició de la Junta Gestora

Presidenta: M. Àngels Tenas Cuscó

Vicepresidenta: Rosa Escala Moyés

Secretària: Rita Romeu Miret

Tresorera: Carme Mulet Via

Vocal 1: Joan Chalé Bertran

Vocal 2: Josep Anton Ollé

Qui va ser Antoni Margarit?

Antoni Margarit va ser un gran intel·lectual, historiador, mossèn del poble i fundador de la biblioteca. El seu llegat de llibres i treballs de recerca històrica, formen part del fons bibliogràfic de la Sala de Lectura. Tal com ell ens va inculcar, volem mantenir encesa la flama cultural i l’estima pel coneixement i la lectura.

De quin fons bibliogràfic es disposa?

El fons bibliogràfic compta amb 2.716 registres. D’aquests, 1.028 són títols de ficció, 366 són títols infantils i juvenils, 79 corresponen a obres de referència, 29 a revistes. La resta són monografies de temàtiques generals dels quals 14 són dedició local.

Aquest fons és el resultat de sumar les adquisicions pròpies de la Sala de Lectura, el procedent de l’antic Patronat Pro-Biblioteca Parroquial i el de diverses donacions de particulars i entitats públiques.

Quines són les activitats?

Les activitats a l’entorn de la Sala de Lectura són diverses i interessants, comptant amb l’assistència de força gent.

Es fan presentacions de llibres per part dels autors.

Presentació anual del llibre guanyador del premi «El lector de l’Odissea»

Es faciliten i promocionen les exposicions de treballs, amb format conferència i suport visual, tant per part dalumnes dEnsenyament Primari i Secundari com de Batxillerat.

S’organitzem conferències de temàtica diversa coincidint amb la Festa Major i altres dates d’interès.

S’ organitzen tallers de recerca de cultura popular, concursos i exposicions fotogràfiques.

A l’entorn del personatge de l’any, que estableix la Generalitat de Catalunya, s’organitza un acte literari per tal de fer difusió de la seva biografia i obra.

El grup Club de lectura Lletres de Colors fa tertúlies literàries durant tot l’any excepte l’estiu. Aquesta activitat es porta a terme amb el suport del Bibliobús. Es participa en la trobada anual dels Clubs de Lectura de L’Alt Penedès i El Garraf.

Formem part del Grup de Recerca Històrica de Sant Cugat constituït a partir de l’ elaboració del llibre Dones de Sant Cugat Sesgarrigues.

Disposar d’una Sala de Lectura en un poble petit com el nostre és quasi una singularitat de la que ens sentim cofois. Un recinte públic pel treball intel·lectual és interessant, especialment pels estudiants que necessiten un ambient que afavoreixi la concentració, cosa que a vegades a les cases és difícil d’aconseguir.

La Sala de Lectura ofereix el seu espai a l’escola, a entitats i a particulars per les activitats culturals que s’hi puguin portar a terme.

SALA DE LECTURA ANTONI MARGARIT

Un espai de referència cultural del nostre municipi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Sant Cugat Sesgarrigues