COL·LECCIÓ LOCAL

PRESENTACIÓ

Uns dels objectius principals de l’entitat Sala de Lectura Antoni Margarit és la de promocionar la investigació i la difusió dels aspectes històrics de la nostra localitat i la de vetllar pel fons bibliogràfic i documental de Mn. Margarit. Amb el propòsit d’assolir aquests objectius, l’entitat està donant un impuls a la Col·lecció Local de la Sala de Lectura Antoni Margarit per tal de fer arribar la història i la cultura del nostre poble a tothom.

Aquesta col·lecció està formada per:

 • Llibres d’història, treballs, estudis i recerques escrits per autors locals
 • Novel·les, contes i poemaris escrits per autors locals
 • Poemaris de varis autors on aparegui algun escrit d’algun autor local
 • Llibres inspirats en el municipi
 • Articles escrits per algun autor local
 • Articles que parlin sobre algun personatge i/o fet del municipi
 • Butlletins d’informació municipal
 • Programes de festes i celebracions realitzades al municipi
 • Reculls de documents d’entitats locals
 • Revistes realitzades per entitats i/o col·lectius del municipi
 • Audiovisuals relacionats amb el municipi
 • Fulletons i cartells d’activitats realitzades al municipi

Tots aquests documents estan exclosos de préstec, però disponibles per a la seva consulta a sala.

 

Sant Cugat Sesgarrigues