Història local

HISTÒRIA LOCAL

 

 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues (per A. Margarit, A. Miret i J. Solé, 2001)
 • Sant Cugat Sesgarrigues de prop (varis, 2006)
 • Recull d’històries de Sant Cugat Sesgarrigues (varis, 2008)
 • Sindicat Agrícola Cooperatiu de Sant Cugat Sesgarrigues (per Daniel Sancho, 2007)
 • Els topònims de les cases del poble de Sant Cugat Sesgarrigues (varis, 2015)
 • L’empremta de dones de Sant Cugat Sesgarrigues al segle XX (varis, 2014)
 • És el cotxe de línia (varis, 2017)
 • Societat Coral «El Raïm» de Sant Cugat Sesgarrigues (per J. Solé, 1991)
 • La Societat Coral El Raïm al segle XX i els seus protagonistes (per A. Miret i J. Solé, 2001)
 • Sant Cugat Sesgarrigues al segle XX (per A. Miret i J. Solé, 2002)
 • Massalliga (per A. Miret i J Solé, 2000)
 • La Torre de Sant Cugat Sesgarrigues. Notes d’història contemporània (per A. Miret i J. Solé, 1999)
 • Els Milà, uns hisendats a Sant Cugat Sesgarrigues a principis del segle XX (per A. Miret i J. Solé, 1997)
 • La Serra, història d’una hisenda de Sant Cugat Sesgarrigues (per A. Miret i J. Solé, 1998)
 • Així comença el nostre mil·lenari (per A. Margarit, 1998)
 • Notes històriques d’una pagesia: la Torre de Sesgarrigues (per A. Margarit,
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: neix un poble (poema i descripció històrica) (per A. Margarit, 1984)
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: a la recerca dels orígens de Sant Cugat Sesgarrigues (per A. Margarit, 1998)
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: obrint camí (per A. Margarit, 1998)
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: el Mas de l’Om (per A. Margarit, 1998)
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: la família de Cal Paretes (per A. Margarit, 2001)
 • Episodis de la història de Sant Cugat Sesgarrigues: els Milà de Ferran i la seva relació amb Sant Cugat Sesgarrigues (per A. Margarit, 1984)

Sant Cugat Sesgarrigues