HISTÒRIA

Orígens

La sala de Lectura és fruit de l’interès i el treball d’homes i dones de Sant Cugat Sesgarrigues que ens vam agrupar, l’any 2002, formant l’entitat municipal Patronat Pro-Biblioteca Parroquial, amb la finalitat de vetllar per la continuïtat de la biblioteca iniciada per mossèn Antoni Margarit l’any 1957 als baixos l´edifici de la Rectoria.

Amb la mort d’Antoni Margarit, el 2007, un seguit de circumstàncies ens van portar a canviar de local. El desembre de 2015 gràcies al suport de l’Ajuntament, es va inaugurar la Sala de Lectura al Centre Cívic, iniciant-se una nova etapa de la biblioteca amb projectes i propostes culturals renovades.

Inici

El gener del 2016 es va posar en funcionament la Sala de Lectura Antoni Margarit al Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, on s’hi accedeix per una petita rampa.

Està oberta al públic els dilluns, dimecres i divendres de cinc a set de la tarda. S’hi pot llegir, consultar, escriure i fer préstec de llibres i revistes com a totes les biblioteques. Hi ha connexió a internet i ben aviat disposarem d’ordinadors moderns per a qui es vulgui connectar. L’accés a la Sala de Lectura és lliure i gratuït.

Rita Romeu, exalumne de l’escola, és la persona que us atendrà. Disposa de formació bibliotecària i gaudeix fent la seva feina, procurant que tot funcioni bé i que els usuaris shi trobin a gust.

El nostre objectiu és obrir cada dia de la setmana, tema que sestà treballant. Ens comuniquem amb la gent del poble mitjançant el butlletí informatiu municipal Dia a Dia. El bloc salalectura.cat és una bona eina d’informació que mantenim actualitzada. Els llibres estan informatitzats segons el sistema decimal universal i mitjançant el buscador que disposa la pàgina web, es pot saber la disponibilitat.

Quants socis tenim?

En data 30 de març de 2021 tenim 58. Ens reunim en assemblea com a mínim una vegada a l´any i sempre que és necessari. La Junta Gestora, composta per sis persones, organitza i vetlla pel bon funcionament. Els socis són molt importats perquè donen suport moral i també econòmic amb l’aportació anual de 10 euros, una quantitat que no significa un esforç econòmic rellevant per l’impuls cultural que representa. Volem que la Sala de Lectura sigui un espai de referència cultural del nostre municipi. Tothom pot accedir a la Sala de Lectura, tant si és soci com si no.

Composició de la Junta Gestora

Presidenta: Carme Mulet Via

Vicepresidenta: Rosa Escala Moyés

Secretària: Rita Romeu Miret

Tresorera: Montse Albet i Noya

Vocal 1: Joan Chalé Bertran

Vocal 2: Josep Anton Ollé

Qui va ser Antoni Margarit?

Antoni Margarit va ser un gran intel·lectual, historiador, mossèn del poble i fundador de la biblioteca. El seu llegat de llibres i treballs de recerca històrica, formen part del fons bibliogràfic de la Sala de Lectura. Tal com ell ens va inculcar, volem mantenir encesa la flama cultural i l’estima pel coneixement i la lectura.

De quin fons bibliogràfic es disposa?

El 8 d’agost de 2021, el fons bibliogràfic compta amb 5130 registres. D’aquests, 1858 són títols de ficció, 983 són títols infantils i juvenils, 112 corresponen a obres de referència, 26 a revistes. La resta són monografies de temàtiques generals dels quals 36 són dedició local.

Aquest fons és el resultat de sumar les adquisicions pròpies de la Sala de Lectura, el procedent de l’antic Patronat Pro-Biblioteca Parroquial i el de diverses donacions de particulars i entitats públiques.

Quines són les activitats?

Les activitats a l’entorn de la Sala de Lectura són diverses i interessants, comptant amb l’assistència de força gent.

Es fan presentacions de llibres per part dels autors.

Presentació anual del llibre guanyador del premi «El lector de l’Odissea»

Es faciliten i promocionen les exposicions de treballs, amb format conferència i suport visual, tant per part dalumnes dEnsenyament Primari i Secundari com de Batxillerat.

S’organitzen conferències de temàtica diversa coincidint amb la Festa Major i altres dates d’interès.

S’organitzen tallers de recerca de cultura popular, concursos i exposicions fotogràfiques.

A l’entorn del personatge de l’any, que estableix la Generalitat de Catalunya, s’organitza un acte literari per tal de fer difusió de la seva biografia i obra.

El grup Club de lectura Lletres de Colors fa tertúlies literàries durant tot l’any excepte l’estiu. Aquesta activitat es porta a terme amb el suport del Bibliobús. Es participa en la trobada anual dels Clubs de Lectura de L’Alt Penedès i El Garraf.

Formem part del Grup de Recerca Històrica de Sant Cugat constituït a partir de l’ elaboració del llibre Dones de Sant Cugat Sesgarrigues.

Disposar d’una Sala de Lectura en un poble petit com el nostre és quasi una singularitat de la que ens sentim cofois. Un recinte públic pel treball intel·lectual és interessant, especialment pels estudiants que necessiten un ambient que afavoreixi la concentració, cosa que a vegades a les cases és difícil d’aconseguir.

La Sala de Lectura ofereix el seu espai a l’escola, a entitats i a particulars per les activitats culturals que s’hi puguin portar a terme.

SALA DE LECTURA ANTONI MARGARIT

Un espai de referència cultural del nostre municipi.

Sant Cugat Sesgarrigues